Acik ihale usulu is akis semasi.docx
Aday memurun asalet tastik alt sureci.docx
Akademik uyarı ders aldırma alt süreci.docx
Araştırma görevlisi ve uzman atama alt süreci.docx
Arşiv iş akış şeması.docx
Ayniyat sarf malzeme iş akış şeması.docx
Başarı notları ilanı alt süreci.docx
Bilirkişi görevlendirme alt süreci.docx
Bimer bilgi edinme iş akış şeması.docx
Bitirme ödevi alt süreci.docx
Bölüm başkanı seçimi ve ataması alt süreci.docx
Bütçe hazırlama alt süreci.docx
Çalışma belgesi düzenleme alt süreci.docx
Dekan Fakültemiz sekreteri iş akış şeması.docx
Ders görevlendirmelerinin yapılması alt süreci.docx
Ders planlarının ve içeriklerinin güncellenmesi.docx
Ders telafi alt süreç iş akış şeması.docx
Ders ve dersin sorumlusu ile ilgili öğrenci memnuniyeti.docx
DMO Alımları iş akış şeması.docx
Doğrudan teminile satın alma iş akış şeması.docx
F1 ve F2 formlarının hazırlanması alt süreci.docx
Fakülte Dekanı Vekalet alt süreci.docx
Fakültemiz sekreterine vekalet alt süreci.docx
Fazla mesai işlemleri süreci alt süreci.docx
Gelen evrak iş akış şeması.docx
Giden evrak iş akış şeması.docx
Giriş ve tüketim ve kullanım suretiyle çıkış alt süreci.docx
Görendirilme 2547 sayılı kanunun 35 maddesi.docx
Görev yollukları alt süreci.docx
Görevlendirme 2547 sayılı kanunun 13-b4 maddesi.docx
Görevlendirme alt süreci (40-a )ders görev..docx
Görevlendirme alt süreci (31.madde) ile.docx
Görevlendirme alt süreci (39. madde).docx
Görevlendirme alt süreci (40-b).docx
Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması.docx
Hizmet içi eğitim seminer toplantı personle bildirilmesi.docx
İç -dış müşteri ve çalışan memnuniyet anketi.docx
İşe başlamada gerekli yapılacak işlemler.docx
İşe başlamada ve ayrılışta yapılacak işlemler.docx
Kıdem terfileri alt süreci.docx
Mal teslim alma iş akış şeması.docx
Mazeret İzni Alt Süreci.docx
Mazeret sınavı alt süreci.docx
Muayene komisyon alt süreci.docx
Öğrenci burs Alt süreci.docx
Öğrenci Danışmanlık alt süreci.docx
Öğrenci Disiplin soruşturması alt süreci.docx
Öğrenci kayıt dondurma iş akış şeması.docx
Öğrenci Kontenjanları Alt süreci.docx
Öğrenci Staj Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt süreci.docx
Öğretim elemanı ders telafi alt süreci.docx
Öğretim yardımcıları görev süresi uzatımı.docx
Özlük dosyası iade alt süreci.docx
Pazarlık usulü mal ve hizmet alımı iş akış şeması.docx
Personel kimlik kartlarının çıkarılması alt süreci.docx
Personel maaş işlemleri iş akış şeması.docx
Personel sicil ve disiplin işlemleri alt süreci.docx
Resmi yazışmalar iş akış şeması.docx
Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler.docx
Sayıştay kararlarını izleme alt süreci.docx
senelik izin alma iş akış şeması.docx
Sınav Programlarının Hazırlanması.docx
Sınavları itiraz alt süreci.docx
Sistem yedekleme takip alt süreç.docx
Stratejik plan hazırlama alt süreci.docx
Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi alt süreci.docx
Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebeye bildirilmesi.docx
Taşınır kayıt ve kontrol hizmetleri talep karşılama iş akış şeması.docx
Taşınırların kaydı alt süreci.docx
Telefon faturaları ödeme alt süreci.docx
Doktor öğretim üyesi atama alt süreci.docx
Yıl sonu terkin ve mal sayımı iş akış şeması.docx
Yurtdışı izin onayı alt süreci.docx