Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇALIK                                                      

                  Görev ve Sorumlulukları