Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile İlgili Özel Koşullar

1- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

Bölümümüzde hâlihazırda örgün eğitim-öğretime geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması yapılmamaktadır.

Bölümümüzde 4 yıllık eğitim-öğretim süresi boyunca; 1. sınıfın her iki döneminde zorunlu İngilizce I ve II dersleri, 2. 3. ve 4. sınıfların bütün dönemlerinde ise zorunlu Mesleki İngilizce dersleri verilmektedir. İngilizce ve Mesleki İngilizce dersleri haftada 4 saattir. Ayrıca bölümümüzde 5. yarıyılından itibaren Arapça ve Rusça seçmeli yabancı dil dersleri de alınabilmektedir. Bununla birlikte, İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf olmak isteyen ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz dil muafiyet sınavına girme hakkına sahiptirler.

2- Staj ve eğitim modeline ilişkin koşullar

Bölümümüzde ağırlıklı olarak uygulamalı dersler olmakla birlikte teorik derslere de yer verilmektedir. Uygulamalı dersler; eş zamanlı olarak 40 öğrencinin sıcak ya da soğuk mutfak eğitimi, 40 öğrencinin ise pastane ve unlu mamuller eğitimi alabileceği toplamda 80 kişilik uygulama mutfağında yerine getirilmektedir. Teorik dersler ise dersliklerde yapılmaktadır.

Teorik ve uygulamalı derslerle birlikte, öğrencilerimizin mezuniyet hakkı elde edebilmeleri için 2. sınıfın sonu itibariyle eğitim-öğretim dönemleri dışında olmak kaydıyla, 60 günlük zorunlu staj yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz, 60 günlük zorunlu stajlarını mazeret bildirmeleri durumunda 30’ar günlük iki dönem halinde tamamlayabilmektedirler.

Öğrencilerimizin staj yapabileceği işletme, kurum ya da kuruluşlar şu şekildedir:

•       Üç-Dört‒Beş yıldızlı otel ve tatil köyü işletmelerinin yiyecek‒içecek bölümleri,

•       Birinci sınıf lokantalar,

•       Hava yolu ikram hizmeti sunan işletmeler,

•       Ulusal/uluslararası yolcu gemilerinin (kruvaziyer) yiyecek‒içecek bölümleri,

•       Toplu yemek hizmeti sunan işletmeler (Catering işletmelerinde),

•       Üniversite sosyal tesisleri,

•       Staj Komisyonu tarafından uygun görülen diğer turizm işletmelerinin yiyecek-içecek bölümleri.

Staj uygulaması ile ilgili olarak, Fakültemiz Staj Yönergesinde detaylı bilgi bulunmaktadır. Lütfen bkz. http://turizm.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/mevzuat/staj-y%C3%B6nergesi/

3- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

Bölümümüzde yürütülecek uygulamalı derslerin yapılacağı uygulama mutfağında ocak, mutfak lavabosu, fırın, dondurucu bölüm, mutfak tezgâhı, havalandırıcı gibi teknik donanımlar ile araç ve gereçler bulunmaktadır ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapılabilmesine uygundur. Ayrıca bu donatıların endüstriyel mutfak standartlarına da uygun olduğu bilinmelidir. Öğrencilerimiz, uygulamalı dersler için aşçı kıyafetlerine gereksinim duymaktadırlar.

Bölümümüzde yürütülecek teorik derslerde ise derslerin yapılacağı derslik, bilgisayar, projektör vb. donanımlar üniversitemiz tarafından sağlanmaktadır.

4- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

Dersliklerimizdeki ve uygulama mutfağımızdaki teknik donanım, araç-gereç, sınav materyali gibi ihtiyaçların tedariki sonucu ortaya çıkan eğitim-öğretim giderleri üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Ancak bu programa kayıt olan öğrencilerimizin her eğitim-öğretim yılında, ders uygulamalarında kullanılmak üzere gerekli olan sarf malzeme ve araç-gereç giderini karşılamakla yükümlü olduklarını da önemle bilmesi gerekmektedir.

5- Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ağırlıklı olarak uygulamalı bir bölüm olup, bölümün amacı; mezun öğrencilerin konaklama işletmeleri bünyesinde yer alan mutfak departmanında ya da bağımsız olarak faaliyet gösteren yiyecek-içecek işletmelerinde baş aşçı veya aşçı olarak ya da yönetici pozisyonunda istihdam edilebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca bölümün bir diğer amacı, girişimci olarak sektörde yer almayı hedefleyen öğrencilere sektörü ve mutfağı iyi tanıyan birer profesyonel olarak kendi yiyecek-içecek işletmelerini kurabilecek yönetsel bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır. Bunlara ek olarak mezunlarımız, mutfak sanatıyla ilgili farklı alanlarda da istihdam şansına sahiptirler.   

Bölümümüz, Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetlerini ise Üniversitemiz, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında sürdürmektedir. Fakültemiz, Gümüşhane il merkezinde yer alan Gümüşhanevi Kampüsünde bulunmaktadır. Kampüsümüzde; öğrencilerimizin eğitim-öğretim ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ihtiyaçlarını da karşılayabileceği kütüphane, açık ve kapalı spor alanları, yüzme havuzu, fitness salonu, yürüyüş parkları, kafe, sosyal tesis vb. imkânlar da bulunmaktadır.

6- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Kısmi zamanlı çalışma talebiyle üniversite rektörlüğüne ya da fakülte dekanlığına başvuran öğrencilerimiz, üniversitemizin sosyal tesisinde, idari birimlerde ya da uygun görülen diğer alanlarda istihdam edilebilmektedir. Buna ek olarak öğrencilerimiz, bireysel başvuruları ile il merkezinde iş gücü ihtiyacı duyan çeşitli işletmelerde kısmi zamanlı iş imkânı elde edebilirler.