Staj işlemlerinizi aşağıda belirtilen Turizm Fakültesi Zorunlu Staj İşlem Basamaklarını takip ederek yapınız. Bu basamaklarda adı geçen belgeler için lütfen sayfa sonuna bakınız. 

TURİZM FAKÜLTESİ ZORUNLU STAJ İŞLEM BASAMAKLARI

1. Zorunlu stajın yapılması düşünülen ve Staj Yönergesinde belirtilen özel ve kamu kurumu işletmelere aşağıdaki 1 (bir) numaralı belge olan STAJ BAŞVURU FORMU/SÖZLEŞMESİ (3'er nüsha) doldurtulur, her sayfası paraflanarak imza ve kaşe yaptırılır.

2. Birinci Maddede bahsi geçen ve işletmeler tarafından doldurulup her sayfası paraflanan ve ilgili yerleri kaşelenip imzalanan evraklar bölüm başkanına paraf ve imza ettirilir.

3. E-devlet üzerinden SPAS Müstehaklık Sorgulama (sağlık provizyon aktivasyon sistemi) çıktısı, sigortalı tescil kaydı tespiti barkotlu çıktısı alınır.

4. Birinci Maddede belirtilen STAJ BAŞVURU FORMU/SÖZLEŞMESİ, Üçüncü Maddede adı geçen Genel Sağlık Sigortası Durum belgesi ve kimlik Fotokopisi ile dekanlığa teslim edilir.

5. Aşağıdaki 2 (iki) numaralı belge olan STAJ DOSYASI'ndan çıktı alınarak ilk sayfası dekanlığa onaylatılır.

6.  Aşağıdaki 3 (üç) numaralı belge olan STAJ PUANTAJ CETVELİ'nde bulunan notlara dikkat edilerek aylık puantaj doldurulur. (Aynı işletmede birden çok staj yapan öğrencilerin tamamı aynı puantaj cetveline işlenebilir.)

7. Haftalık izin ve resmi tatiller puantaja (), (RT) kodu ile işlenmelidir. Resmi tatillerde çalışılmış ise puantaj çalışma günün normal çalışılmış gibi (X) harfi ile belirtilmelidir. Hafta sonu ve resmi tatiller staj yönergesi gereği 60 günlük stajdan sayılacaktır.

8. Aylık Puantaj cetveli sağ tarafta bulunan “Çalıştığı Günler Toplamı” işletmede bilfiil çalışmış (X) olarak işaretlediğiniz günler toplamıdır. Puantajın doğru işlendiğinden emin olunuz.

9. Staj yapılan işletme tarafından imzalanıp kaşelenen aylık puantaj cetveli FAKS, MAİL, WHATSAAP vb. iletişim kanalları ile bir sonraki ayın ilk haftasını geçmeyecek şekilde mesai günlerinde Bölüm başkanına ulaştırılır. Aylık puantaj cetvellerinin Islak imzalı asılları staj dosyası ile bölüm staj komisyonuna teslim edilir. Örneğin, Temmuz ayında yapılan staj çalışması puantaj cetveli Ağustos ayının ilk haftası bölüm başkanına ulaştırılır.

10. Yaz döneminde staj yapacak öğrenciler bölüm başkanı ile koordineli şekilde aynı gün staja başlayıp aynı gün bitireceklerdir. Örneğin, 5 Temmuz 2021 başlayıp 2 Ağustos 2021 son bulacak şekilde.

11. Staj bitiminde staj doyası ilgili yerleri staj yapılan işletme tarafından doldurularak kapalı zarf içinde öğrenci tarafından teslim alınarak ilgili bölüm sekreterliğine elden ya da kargo ile ulaştırılır. Evrakların birime ulaştırılması konusunda sorumluluk öğrenciye aittir.

12. Diğer konular için http://turizm.gumushane.edu.tr/media/uploads/turizm/files/sss-yeni.pdf adresinden bilgi alınabilir.

İletişim Bilgileri                                                                                                              

turizm@gumushane.edu.tr

Tel: 0456 233 12 71 - Faks: 0456 233 12 76                                                        Tüm Öğrencilerimize Başarılar Dileriz. 

STAJ İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK GEREKLİ BELGELER

staj tahhüdname
1 - Staj Başvuru Formu/Sözleşmesi
2 - Staj Dosyası
3 - Staj Puantaj Cetveli
Staj hk. sıkça sorulan sorular