Saygıdeğer paydaşlar ve sevgili öğrenciler,

Son yıllarda turizmin sosyal ve ekonomik çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bilinçli bir anlayış değişikliğine gidildiği gözlemlenmektedir. Sürdürülebilir turizm denilen bu anlayış ile ekonomik, sosyal ve çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanılması amaçlanmaktadır. Sürdürülebilir turizm anlayışı, turizm kaynaklarının tahrip edilmemesi, yerel halkın değerlerinin korunması, turizm bölgelerinin tarihi ve kültürel mirasının korunması, gelişmemiş veya az gelişmiş bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişiminin sağlanması gibi temel ilkelere sahiptir. Bu anlayış doğrultusunda geleneksel kitle turizmi anlayışından farklı olarak, bölgelerin ekonomik ve sosyal gerçekleri ile bağdaşan alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir.

Sayılan ilkeler ışığında 2010 yılında Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde kurulan, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2013 yılı Mayıs ayında  Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Okulumuzun turizm sektöründe var olan nitelikli iş gücü probleminin çözülmesi,  sürdürülebilir turizm anlayışı kapsamında yerel unsurları ve üniversiteyi içine alan turizm kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi, halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi, kültür turizmi, inanç turizmi, doğa turizmi, kırsal turizm gibi alternatif turizm türlerinin desteklenmesi ve eğitim programlarının bu anlayışa göre ele alınması gibi temel hedefleri vardır. Bu bağlamda, uzun vadeli bir turizm gelişiminin sağlanması için iyi eğitim almış, tarihine ve değerlerine saygılı bir anlayışla turizm sektöründe görev alacak çalışan ve yöneticilere ihtiyaç olduğu aşikardır.

Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla eğitim- öğretim faaliyetlerine başlayan Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde, Turizm İşletmeciliği, Turizm  Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri bulunmaktadır. Sahip olduğumuz genç, dinamik, araştırmacı ve ekip ruhuyla hareket eden akademik ve idari kadromuz ile çalışmalarımızı  özenle yürütülmektedir.

Fakültemiz, turizmin ticari boyutu yanında tarihi, kültürel ve sosyal boyutunu önemseyen; turizmi toplumların ve insanların birbiriyle “tanış olma”  ve birbirini “hoş görme” aracı kabul eden bir yönetim felsefesine ve eğitim politikasına sahiptir.

Görüşmek ve tanışmak dileğiyle...

Prof. Dr. Sevim Beyza ÖZTÜRK SARIKAYA
Dekan V.