Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Telefon: 0456 233 1271

Fax: 0456 233 1276

Tarihçe
Gümüşhane Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 2010 yılında Gümüşhane Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak kurulmuş ve 2013 yılında Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri ile Turizm Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültemizde yedi öğretim üyesi, iki öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi olmak üzere toplam on akademik personel görev yapmaktadır. Turizm Fakültesi akademik personeli ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalarını sürdürmekte olup gezi, tiyatro, söyleşi, konser, panel gibi etkinliklerle kente sosyal ve kültürel alanlarda da katkı sağlamaya çalışmaktadır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Turizm İşletmeciliği Bölümüne öğrenci alınmış ve öğretime başlanılmıştır.
 
Kazanılan Derece
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ alanında Lisans Derecesi

Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 iş gününden oluşan stajı tamamlamış olmak gerekmektedir.
 
İstihdam Olanakları
Bölüm mezunları için, turizmin hızla geliştiği ülkemizde ulaştırma işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek içecek işletmeleri, konaklama işletmeleri, müzeler ve milli parklar gibi işletmelerde çok çeşitli iş olanakları bulunmaktadır. Mezunların Çalışma Alanları: • Konaklama işletmelerinde; Otel Müdürü, Önbüro Müdürü, Yiyecek İçecek Müdürü, Bar Yöneticisi, Restoran Şefi, Servis Elemanı, Resepsiyon Şefi, Resepsiyonist, Kat Hizmetleri Yöneticisi, Kat Şefi gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik mevkilerde çalışma imkânı. • Yeme-içme işletmelerinde, Restoran Müdürü, Restoran Şefi, Şef Garson, Barmen, Barmaid vb. mevkilerde çalışma imkânı. • Seyahat acentelerinde işletme sorumlu müdürlüğü, tur yöneticiliği, enformasyon memurluğu vb. mevkilerde çalışma imkânı. • Hediyelik eşya mağazalarında, mağaza müdürlüğü, satış elemanı vb. iş imkânları. • Turizm Bakanlığı’nda müfettiş ve bakanlığın çeşitli kademelerinde değişik görevler, kamuya ait turistik tesislerde iş imkânları • Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı. • Hizmet sektörüne yönelik bir eğitim verildiği için hizmet sektöründe yöneticilik, banka memurluğu vb. iş imkânları da bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme
  • Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çalık Turizm İşletmeciliği Bölümü icalik@gumushane.edu.tr 1726
Arş. Gör. Songül Seda Kamber Taş Turizm İşletmeciliği Bölümü sedakamber@gumushane.edu.tr 1687
Öğr. Gör. Sedat Taş Turizm İşletmeciliği Bölümü sedattas@gumushane.edu.tr 1683

1- AKADEMİK PROGRAM MİSYON, PLANLAMA, DEĞERLENDİRMESİ

Misyon

Sektörün talepleri ve akademik gelişmelerin rehberliğinde değişime, gelişime ve iletişime açık, sorun çözme yeteneği gelişmiş, etik ve sosyal değerlerin farkında olan, turizm sektörünün gelişimine katkı sunacak öğrenciler yetiştirmek

Vizyon

Nitelikli akademik kadrosu ve eğitim-öğretim programıyla Türkiye’de en çok tercih edilen turizm işletmeciliği bölümlerinden biri olmak

Planlama

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Akademik personelin kendisini geliştirmesi açısından, yasal süreçleri tamamlamaları halinde, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında akademik faaliyetlerde görevlendirilmeleri mümkündür. Akademik personelin yurt içinde ve yurt dışında bilimsel nitelikli konferanslara katılımı teşvik edilmektedir.

Turizm İşletmeciliği Kalite Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Savaş EVREN
Öğr. Gör. Sedat TAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖDEMİŞ

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

Her yarıyıl başlangıcının ilk haftasında, bölüm kalite kurulu a) eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi  b) araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur. Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir. Her yarıyıl başlangıcında, bölüm kalite kurulu kaliteyle ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini yazılı olarak bölüm kuruluna sunar.

Değerlendirme

2017-2018 yılında ilk kez mezun veren turizm işletmeciliği bölümünden 16 öğrenci mezun olmuştur. Mezun olan öğrencilerle telefon ve sosyal medya üzerinden iletişim sürdürülmektedir. 16 mezun öğrencimizin sekizi turizm sektöründe çalışmaktadır. Bir öğrencimiz kurumsal bir iletişim şirketinde saha elemanı olarak, bir öğrencimiz de seyahat acentesinde tur organizasyonları işleriyle ilgilenmektedir. Mezun olan öğrencilerimizin yaklaşık %50’si turizm sektöründe çalışmaktadır.
2018 yılına ait bilimsel yayınlarla ilgili bilgiler birim faaliyet raporlarında yer almaktadır. Tıklayınız.

 

2- AKADEMİK PERSONEL VE YÖNETİM STANDARTLARI

Bölümümüzde Görevli Akademik Personeller

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇALIK   Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Sedat TAŞ- Bölüm Başkanı Yardımcısı

Arş. Gör. Songül Seda KAMBER TAŞ               

Yönetim Standartları

Birimimiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir.

 

3- ÖĞRETİM VE ÖĞRENİM SÜREÇLERİ

Turizm İşletmeciliği bölümünden 2018-2019 eğitim-öğretim yılına kadar 5’i kadın 11’i erkek olmak üzere toplam 16 öğrenci mezun olmuştur.  

Program Tanımı: 4 yıllık fakülte programımız, yarıyıllık derslerden oluşmakta, her yarıyılda bir ara sınav bir final bir bütünleme sınavı uygulanmaktadır. 60 günlük staj zorunludur.   

 

Program Dili: Türkçe

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak gerekmektir. Bölümümüz EA puanı ile öğrenci almaktadır. 

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 iş gününden oluşan stajı tamamlamış olmak gerekmektedir.

Turizm İşletmeciliği programının amacı: Çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim-öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, bir zorunlu (İngilizce) ve bir seçmeli yabancı dil (Arapça, Rusca, Almanca),  bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. Bu nedenle turizm sektöründeki değişmeleri bölümümüz yakından takip etmektedir.  Her yarıyıl sonunda turizm işletmeciliği bölümü eğitim-öğretim müfredatı gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. Müfredatımız teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Teorik dersler sınıf ortamında, otomasyon uygulamalarıyla ilgili olan dersler bilgisayar laboratuvar ortamında ve mesleki uygulama dersleri de Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesisler Restaurant/Mutfak bölümünde işlenmektedir. Staj uygulaması ile de öğrencilerin turizm alanıyla ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Gümüşhane Üniversitesi sınav yönetmeliğine göre ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır. Program, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, bölümün öğretim planındaki tek tek veya belirlenmiş ders grupları içinden seçilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az %70’ine devam etmek zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.  Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir.

İstihdam Olanakları: Bölüm mezunları için, turizmin hızla geliştiği ülkemizde ulaştırma işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek içecek işletmeleri, konaklama işletmeleri, müzeler ve milli parklar gibi işletmelerde çok çeşitli iş olanakları bulunmaktadır.

 

Mezunların Çalışma Alanları: Konaklama işletmelerinde; Otel Müdürü, Önbüro Müdürü, Yiyecek İçecek Müdürü, Bar Yöneticisi, Restoran Şefi, Servis Elemanı, Resepsiyon Şefi, Resepsiyonist, Kat Hizmetleri Yöneticisi, Kat Şefi gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik mevkilerde çalışma imkânı. Yiyecek-içecek işletmelerinde, Restoran Müdürü, Restoran Şefi, Şef Garson, Barmen, Barmaid vb. mevkilerde çalışma imkânı. Seyahat acentelerinde işletme sorumlu müdürlüğü, tur yöneticiliği, enformasyon memurluğu vb. mevkilerde çalışma imkânı. Hediyelik eşya mağazalarında, mağaza müdürlüğü, satış elemanı vb. iş imkânları. Turizm Bakanlığı’nda müfettiş ve bakanlığın çeşitli kademelerinde değişik görevler, kamuya ait turistik tesislerde iş imkânları. Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı. Hizmet sektörüne yönelik bir eğitim verildiği için hizmet sektöründe yöneticilik, banka memurluğu vb. iş imkânları da bulunmaktadır.

Öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetleri: Danışmanlık hizmetleri 5 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar aşağıda görülmektedir.

Oryantasyon Eğitimi
Ders seçimi
Değişim programlarına katılım

 

Erasmus, (Giden Öğrenci: 2)

2018-2019 Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Listesi

2017-2018 Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Listesi

 

Erasmus (Giden Akademisyen:4)

2016-2017 Bahar Dönemi Eğitim Verme Hareketliliği Başvuru Sonuçları

2014-2015 Bahar Dönemi Eğitim Verme Hareketliliği Ek Başvuru Sonuçları

2014-2015 Bahar Dönemi Eğitim Verme Hareketliliği Başvuru Sonuçları

2013-2014 Bahar Dönemi Erasmus Hareketliliği Sonuçları

 

Mevlana (Gidecek Öğrenci: 1)

2019-2020 Mevlana Programına Katılacak Öğrencilerin Listesi

 

İstihdam
Staj

 

4- FİZİKİ OLANAKLAR, ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİ VE STANDARTLARI

Fiziki Yapı

Fakültemiz, idari ve eğitim-öğretim faaliyetlerini Gümüşhane iline bağlı Bağlarbaşı mahallesinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Kampus Alanı içerisindeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi  1. 2. ve 6. katlarında sürdürmekte olup, kapalı alanlarımızın toplamı 2300 m2’dir. İdari ve Akademik çalışma ortamları 6.katta, öğrencilere ait derslik ortamları ise 1. ve 2. kattadır.

Derslik ve Laboratuvarlar

Bölümümüzde kullanılmak üzere 4 adet 50 kişilik, 2 adet 100 kişilik olmak üzere toplamda 6 adet derslik bulunmaktadır. Ayrıca 50 kişi kapasiteli bir adet bilgisayar laboratuvarı da bulunmaktadır. 

Kütüphane

Fakültemizde mevcut programlardaki öğrencilerin temel ve yardımcı ders kaynak ihtiyacını karşılayacak eserlerin yer aldığı 50 m² alana sahip kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca kampüsümüzde, amaca doğrudan hizmet edebilecek kapasitede merkez kütüphanemiz bulunmaktadır. Kütüphane bünyesinde üniversitemiz ULAKBİM internet hattı üzerinden ulaşılabilen çevrimiçi veri tabanları hizmet vermektedir.

Üniversitemiz, “Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Tübitak–Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (Ekual) Konsorsiyumu” üyesi olup, ulusal ve uluslararası birçok önemli veri tabanına üyedir. Bu imkânlardan üniversitemizin bütün akademik ve idari birimleri faydalanmaktadır.

Toplantı ve Konferans Salonları

Fakültemizde 50 kişi kapasiteli 2 adet toplantı salonu bulunmaktadır.

Sosyal ve Kültürel İmkânlar

Okulumuza ait kapalı mekân kafeterya ve açık alan dinlenme parkı,
Merkez kampüste bütün öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak büyüklükteki yemekhane,
Merkez kampüste öğrencilerimizin kullanımına açık bulunan kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, kapalı spor salonu, futbol, basketbol, voleybol, tenis sahaları,
İl sınırları içerisinde bulunan Zigana Dağı Kayak Tesisleri her türlü kış sporunun yapılmasına olanak sağlamaktadır. Konaklama ve ulaşım sorunu bulunmayan kayak tesislerinde 1 adet babylift ve saatte 843 kişi taşıma kapasiteli teleski bulunmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri

Fakültemizde, 2014-2015 öğretim yılında “Turizm ve Gezi Kulübü” adı altında öğrenci kulübü kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

Barınma Durumu

İl merkezinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait erkek ve kız öğrenci yurtları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra il merkezinde özel girişimciler tarafından işletilen birçok erkek ve kız öğrenci yurdu da bulunmaktadır.

Öğrenci Değerlendirmeleri ve Standartları

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

5- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

Bölümün kurumsal araştırma stratejisi belirlenirken yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bölgesel kalkınma stratejik planında belirlenen öncelikli alanlar içerisinde turizmin de yer aldığı düşünülürse, araştırma stratejimizin temelini oluşturan ihtisaslaşma süreçlerinin bölgeyi de kapsadığı söylenebilir.

Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde akademik personelimizin faydalanacağı çeşitli olanaklar bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, akademik personelin bilimsel araştırmalarına maddi destek sağlamaktadır. Öğretim elemanlarımız, kendi alanlarında güncel ve özgün araştırma konuları bulup, bunların teorik ve metodolojik çerçevesini oluşturarak, finansal destek alabilmek için BAP Koordinatörlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu projeler hakem ve komisyonlarca değerlendirilir ve bilimsel katkı sağlayacağı düşünülen projelere destek sağlanır. Benzer bir süreç TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler için de geçerlidir. Burada öğretim elemanlarının bireysel çabaları daha çok öne çıkmaktadır.

Öğrencilere araştırma yetkinliği kazandırılması için proje odaklı eğitim-öğretim faaliyetleri mevcuttur. Eğitim müfredatında yer alan bitirme tezleri öğrencilerin araştırma yetkinliği kazanmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca lisans tez araştırmalarına, bilimsel araştırma proje biriminin desteğinin de bulunduğu belirtilmelidir. Diğer taraftan bu öğrencilere, araştırma yetkinliğinin kazandırılması amacıyla bölümümüzde “Girişimcilik ve Kobiler” ile  “Araştırma Yöntemleri” dersleri de verilmektedir.

 

6- ÖĞRENME ORTAMI VE ÇEVRE İLE ETKİLEŞİM

Öğrenme Ortamı

Turizm İşletmeciliği bölümüne ait 4 adet 0-50 kişilik, 1 adet 76-100 kişilik derslik ve Turizm Fakültesi öğrencilerinin ortak kullanım alanını oluşturan 1 adet kütüphane bulunmaktadır.

Bölümde 1 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 3 Akademik Personel görev yapmaktadır.

Çevre ile Etkileşim

Bölümde teorik derslerle birlikte uygulamalı dersler de bulunmaktadır. Uygulamalı derslerde ve öğrencilerin stajları süresince çevreyle etkileşimi sağlanmakta olup, öğrenciler için iş başında eğitim ortamı oluşturulmaktadır. Üniversitenin sosyal tesislerinde ve ilde bulunan turizm işletmelerinde öğrencilerin hem sektörle tanışması hem de turizm alanına ilişkin teorik bilgilerini uygulamaya geçirmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca öğrencilerin bazı teorik dersleri pekiştirebilmesi için, ders hocaları tarafından ders kapsamında zaman zaman teknik geziler düzenlenmektedir.

 

7- KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Turizm İşletmeciliği bölümünde kalite güvencesi politikalarını hayata geçirebilmek amacıyla belirlenen stratejilerin uygulanması, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar stratejik yönetim çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu kapsamda verilen eğitimin iç denetimi, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının görüşlerinin ve akademik performanslarının değerlendirilmesiyle sağlanmaktadır.

Turizm İşletmeciliği bölümü bünyesinde katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenmektedir. Bölümde yürütülen teorik ve pratik derslerde en iyi performansın elde edilmesi ve öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterliliğe sahip olarak bölümden mezun olması amacıyla akademik personelin ve öğrencilerin görüşlerine başvurulmaktadır.

Turizm İşletmeciliği bölümünün performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi amacıyla akademik personelin hem eğitim-öğretim hem de araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla “öğrenci ve personel memnuniyet anketleri” düzenlenecektir.

Bölümün belirlediği misyon, vizyon ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığı ve akademik başarısı; bölümün tercih edilme oranı, personelin akademik performansı ve bölümden mezun olan öğrencilerin sektördeki devamlılığı açısından değerlendirilecektir. Bunun için bir mezun bilgi sistemi kurulması planlanmaktadır.

Daha kaliteli ve verimli bir eğitimin gerçekleştirilmesi için öğrencilerin sektörle buluşmasını sağlayacak kongre, konferans, sempozyum, panel gibi etkinliklere, bölüm derslerini uygulama ve yerinde öğrenme imkânı sağlayacağı iş başı eğitim ve teknik gezilere daha fazla ağırlık verilmektedir. İlgili teknik geziler, turizm gezi kulübü bünyesinde, kulübün danışman hocası Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çalık’ın gözetiminde sürdürülmektedir.

 

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0 2
TİB101 Genel Turizm 3+0 6
TİB103 Genel İşletme 3+0 6
TİB105 Genel Ekonomi 3+0 6
TİB107 Davranış Bilimleri 3+0 5
TTB101 Türk Dili-I 2+0 2
YDB101 İngilizce-I 3+0 3

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0 2
TİB102 Genel Muhasebe 3+0 6
TİB104 Hukukun Temel Kavramları 3+0 6
TİB106 Turizm Politikası ve Planlaması 2+0 5
TİB108 Konaklama İşletmeciliği 3+0 6
TTB102 Türk Dili-II 2+0 2
YDB102 İngilizce-II 3+0 3

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
DOY201 Dijital Okur-Yazarlık 0+0 0
TİB201 Yönetim ve Organizasyon 3+0 5
TİB203 Pazarlama İlkeleri 3+0 5
TİB205 Önbüro Yönetimi ve Otomasyonu-I 3+0 4
TİB207 Mesleki İngilizce-I 4+0 6
TİB209 Araştırma Yöntemleri 2+0 2
TİBSEC201 Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi 2+0 4
TİBSEC203 Sürdürülebilir Turizm 2+0 4
TİBSEC205 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi 2+0 4
TİBSEC207 Şehir ve Medeniyet 2+0 4

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
TİB202 Turizm Ekonomisi 3+0 4
TİB204 Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü 3+0 3
TİB206 Ön büro Yönetimi ve Otomasyonu-II 3+0 4
TİB208 Mesleki İngilizce-II 8+0 8
TİB210 İstatistik 3+0 3
TİBSEC202 Etkinlik Yönetimi 2+0 4
TİBSEC204 Turizm Coğrafyası 2+0 4
TİBSEC206 Görgü ve Protokol Kuralları 2+0 4
TİBSEC208 Kültürel Çeşitlilik ve Turizm 2+0 4

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
STJ301 Staj-I 0+0 4
TİB301 Turizm Pazarlaması 2+0 2
TİB303 Mesleki İngilizce-III 8+0 7
TİB305 Mesleki Uygulama-I 1+4 3
TİB307 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2+0 2
TİB309 Örgütsel Davranış 2+0 2
TİB311 Özel İlgi Turizmi 2+0 2
TİBSEC301 Konaklama Muhasebesi 2+0 4
TİBSEC303 Arapça-I 2+0 4
TİBSEC305 Rusça-I 2+0 4
TİBSEC307 Almanca-I 2+0 4
TİBSEC309 Turizmde Ulaştırma ve Havayolu İşletmeciliği 2+0 4
TİBSEC311 Seyahat Acenteleri Otomasyon Sistemleri 2+0 4
TİBSEC313 Turizm Rehberliği 2+0 4

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
STJ302 Staj-II 0+0 4
TİB302 Turizm Mevzuatı 2+0 2
TİB304 Mesleki İngilizce-IV 8+0 7
TİB306 Finansal Yönetim 2+0 2
TİB308 İnsan Kaynakları Yönetimi 2+0 2
TİB310 Destinasyon Yönetimi 2+0 2
TİB312 Mesleki Uygulama-II 1+4 3
TİBSEC302 Kat Hizmetleri Yönetimi 2+0 4
TİBSEC304 Arapça-II 2+0 4
TİBSEC306 Rusça-II 2+0 4
TİBSEC308 Almanca-II 2+0 4
TİBSEC310 Dünya Turizm Hareketleri 2+0 4
TİBSEC312 Mitoloji ve İkonografi 2+0 4
TİBSEC314 Yiyecek-İçecek Servis Tekniği 2+0 4

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
STJ401 Staj-III 0+0 4
TİB401 Mesleki İngilizce-V 8+0 5
TİB403 Mesleki Uygulama-III 1+4 3
TİB405 Stratejik Yönetim 2+0 2
TİBSEC401 Girişimcilik ve KOBİ'ler 4+0 4
TİBSEC403 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2+0 4
TİBSEC405 Anadolu Uygarlıkları 2+0 4
TİBSEC407 Turizm Sosyolojisi 2+0 4
TİBSEC409 Arapça-III 2+0 4
TİBSEC411 Rusça-III 2+0 4
TİBSEC413 Almanca-III 2+0 4
TİBSEC415 Sağlık Tedbirleri ve İlk Yardım 2+0 4
TİBSEC417 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0 4
TİBSEC419 Biletleme I 2+0 4

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
STJ402 Staj-IV 0+0 4
TEZ400 Bitirme Çalışması 0+6 2
TİB402 Mesleki İngilizce-VI 8+0 5
TİB404 Mesleki Uygulama-IV 1+4 3
TİBSEC402 Sağlık Turizmi 2+0 4
TİBSEC404 Turizm Yatırımları ve Proje Analizi 2+0 4
TİBSEC406 Sosyal Sorumluluk ve Meslek Etiği 2+0 4
TİBSEC408 Arapça-IV 2+0 4
TİBSEC410 Rusça-IV 2+0 4
TİBSEC412 Almanca-IV 2+0 4
TİBSEC414 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0 4
TİBSEC416 Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme 2+0 4
TİBSEC418 Anadolu Halk Kültürü 2+0 4
TİBSEC420 Biletleme II 2+0 4