Turizm Rehberliği Bölümü saha uygulama gezilerinin bir sonraki durağı Kromni Vadisi ve İmera Manastırı oldu. Saha uygulaması Doç. Dr. Uğur AKDU ve Dr. Öğr. Üyesi Emine ŞİMŞEK EVREN gözetimi altında rektörlük binası önünden başladı. Varış rotası boyunca turizm rehberliği öğrencileri otobüs içinde tanıtım, rota bilgisi, bölgenin coğrafi, tarihsel ve kültürel özellikleri hakkında bilgiler verip anlatım yaptılar. Tarih boyunca Romalılar, Bizanslılar, Pontus Rum Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyeti altında bulunan Krom bölgesi etnik açıdan birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bu sebepten dolayı rehberlik öğrencileri kültür turizmi ve inanç turizmi açısından oldukça önemli bir antik bölgeyi yerinde deneyimleme, gözlemleme ve tanıma-tanıtma fırsatı elde etmiş oldular.

    Öncelikle Kromni Vadisi ardından İmera Manastırı ziyaret edildi.  Kısa bir süre önce kısmi restorasyonu tamamlanan İmera Manastırı’nın mimari özellikleri, stilize bitki ve hayvan motifleri, frizleri ve sütunları sırayla turist rehberliği öğrencileri tarafından anlatıldı. Dr. Öğr. Üyesi Emine Şimşek EVREN tarafından hem bölgenin hem de manastırın dinler tarihi açısından önemine vurgu yapılarak dinler tarihi dersi kapsamında önemli bilgiler verildi. Doç. Dr. Uğur AKDU dönüş rotasında bölge turizmi açısından oldukça değerli olan bu iki coğrafi ve tarihsel destinasyonun Gümüşhane ili için önemine vurgu yaparak öğrencilerden son değerlendirmelerini ve anlatımlarını yapmasını istedi.

    Kromni Vadisi’ni ve Rum Ortodoks inancının özelliklerini taşıyan, mimari özellikleriyle göz dolduran İmera Manastırı’nı rehberlik öğrencilerimize gezme-görme-öğrenme fırsatı sağladığı için Sn. Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.