Fakültemiz Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri Mesleki Uygulama III dersi kapsamında, 25.11.2019 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Fazıl KAYA, Arş. Gör. Songül Seda KAMBER TAŞ ve Öğr. Gör. Sedat TAŞ eşliğinde Süleymaniye Mahallesi-Torul Cam Seyir Terası- Limni Gölü uygulama gezisi gerçekleştirdiler. Bu saha gezisine toplam 21 öğrenci katılmıştır. Bu gezilerle öğrencilerin, iletişim becerilerini geliştirme, sosyalleşme, yaşayarak öğrenme ve bilgilerin kalıcı hale getirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Süleymaniye mahallesinde başlayan gezimizde alanın tarihi ve kültürü hakkında öğrencilerimize bilgiler verilerek onların merak ettikleri sorular cevaplanmıştır. Daha sonra öğrencilerin alanı keşfetmeleri, fotoğraf çekimleri ve yerel halkla konuşup sohbet etmelerini amacıyla 30 dakikalık serbest zaman verilmiştir. Süleymaniye Mahallesinden Torul Cam Seyir Terası’na hareket edilmiştir. Öğle yemeği burada yenilmiş ve yemeğin ardından Limni Gölü’ne hareket edilmiştir. Saat 09:00 da başlayan gezimiz akşam saat 17:00 da son bulmuştur. Öğle yemeği sırasında Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencilerine servisle ilgili pratik bilgiler verilmiştir. Bir işletmeyi nasıl değerlendirmeleri, müşteri şikâyetleri, karşılaşabilecekleri müşteri tipleri ve ortaya çıkacak sorunları nasıl çözebilecekleri ile ilgili karşılıklı soru cevap şeklinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Limni Gölü’nde Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerimizde gidilen destinasyonlar hakkında sırayla bilgiler vererek, teoride aldıkları eğitimi topluluk karşısında sunarak, kendilerini ifade etme imkânına sahip olmuşlardır. Ayrıca bu öğrencilerimiz gittiğimiz Torul Cam Seyir Terası’nda Danimarka’dan gelmiş olan iki turistle ingilizce konuşarak, onlara sorular sorarak vermiş oldukları cevapları anlamaya ve aynı şekilde de turistlerin sordukları soruları cevaplamaya çalışarak pratik yapma fırsatı yakaladılar. Onlar için güzel bir tecrübe, tüm katılan öğrencilerimiz adına keyifli bir gezi olmuştur. Katılım sağlayan hocalarımıza teşekkür ederiz.