Fakültemiz Turizm Rehberliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi uygulamalarının ilki 06 Ekim ve 10 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Saha Uygulama Gezilerinin ilk rotası Çağlayandibi Şelalesi ve Örümcek Ormanları ile Kürtün Baraj Tatil Köyü oldu. Fakültemiz öğretim elemanları Doç. Dr. Uğur Akdu, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çalık, Dr. Öğr. Üyesi Eray Polat, Öğr. Gör. Sedat Taş ve bölüm öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen gezilerde Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerinin araç içi uygulama, tur grubuna hitap etme, etkili iletişim kurabilme, toplum önünde konuşabilme ve bölge hakkında bilgi aktarabilme becerilerinin arttırılması; Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin Deniz Ürünleri ve Pişirme Teknikleri konusunda uygulama becerilerinin artırılması hedeflenmiştir.

İlk durak olan Çağlayandibi Şelalesine ulaşıldığında Turizm Rehberliği bölümü öğrencileri öncelikle bölge hakkında sunumlarını yapmıştır. Şelale ziyaretinin ardından gerçekleştirilen örümcek ormanları anıt ağaç ziyaretleri sırasında Doç. Dr. Uğur AKDU öncelikli olarak bölge hakkında, akabinde Öğr. Gör. Sedat TAŞ bölge ve ekoturizm uygulamaları hakkında bilgilerini paylaşmıştır. Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇALIK ise özellikle çevresel kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanmasının neden önemli olduğu hakkında bilgi vermiştir. Öğrencilerin bölge hakkında İngilizce ve Türkçe anlatımlarıyla birlikte saha uygulaması başarılı bir şekilde sona ermiştir. Doğa yürüyüşü etkinliği akabinde dönüş yolunda araç içi uygulamalar devam etmiş ve gezi hakkında genel değerlendirme yapılmıştır.

Kürtün Baraj Tatil Köyü’nde ise Executive Chef Bayram SOYSAL tarafından Deniz Ürünleri ve Pişirme Teknikleri konusunda bir workshop etkinliği yapılmıştır. Bayram SOYSAL, etkinlik sırasından deniz ürünlerinin seçimi ve porsiyonlanması, ayıklama ve filetolama, çeşidine göre pişirme teknikleri hakkında temel bilgiler vermiştir. Dr. Öğr. Üyesi Eray POLAT, öğrencilerimizin bu tarz etkinlikler vasıtasıyla uzman şeflerle bire bir temas kurarak hem bilgi ve becerilerini artırma hem de iletişim ağlarına yeni kişiler ekleyerek genişletme imkanı kavuştuklarını ifade etti.

Fakültemiz öğretim elemanları önderliğinde bu dönemin ilk uygulama gezisini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Öncelikle bize bu imkânı sunan başta Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Halil İbrahim ZEYBEK’e ve her daim desteğini esirgemeyen Dekanımız Prof. Dr. Sayın Sevim Beyza ÖZTÜRK SARIKAYA’ya fakültemiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz.