Üniversitemiz öğrenci yemek bursu başvuruları başlamıştır. Yemek bursuna başvuracak öğrencilerin 30.09.2022 tarihine kadar bölüm sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Yemek Bursu Yönergesi (1)
Yemek Bursu Başvuru Formu
Yemek Bursu Başvuru Açıklamaları (1)