Kültürel anlaşmalar kapsamında Tayland Hükümetince, T.C. Hükümeti emrine 2021-2022 akademik yılı için Yeterlilik Ekonomisi Felsefesi, Gıda Güvenliği, İklim Değişikliği, Halk Sağlığı ve Diğer Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri alanlarında yüksek lisans düzeyinde toplam 25 adet burs tahsis edilmiştir. Burs başvuru koşulları ve genel şartlar http://abdigm.meb.gov.tr/www/tayland/icerik/1537 adresinde yer almaktadır.