Dr. Öğr. Üyesi Savaş Evren

Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta savasevren
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Eray Polat

Arş. Gör. Eray Polat
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta user-1434
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Songül Seda Kamber Taş

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta sedakamber
Dahili 4009
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çalık

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta icalik
Dahili 3997
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Savaş Evren

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta savasevren
Dahili 3983
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Sedat Taş

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta sedattas
Dahili 3981
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Murat Ödemiş

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta muratodemis
Dahili 4007
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Fazıl Kaya

Arş. Gör. Fazıl Kaya
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta fkaya
Dahili 4012
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Serap Akdu

Unvan/Görev Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta serapakdu
Dahili 3999
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Akdu

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta uakdu
Dahili 3990
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Düzgün

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta ertugrulduzgun
Dahili 3985
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Akdu

Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta uakdu
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Düzgün

Unvan/Görev Üye
E-Posta ertugrulduzgun
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Savaş Evren

Unvan/Görev Üye
E-Posta savasevren
Dahili
Kişisel Bilgiler