Dr. Öğr. Üyesi Savaş Evren

Unvan/Görev Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta savasevren
Dahili 1793
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çalık

Unvan/Görev Dekan Yardımcısı, Öğretim Üyesi
E-Posta icalik
Dahili 1726
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Sedat Taş

Unvan/Görev Bölüm Başkan Yardımcısı, Öğretim Görevlisi
E-Posta sedattas
Dahili 1683
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Songül Seda Kamber Taş

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta sedakamber
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Serap Akdu

Unvan/Görev Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta serapakdu
Dahili 1684
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Düzgün

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta ertugrulduzgun
Dahili 1723
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Akdu

Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta uakdu
Dahili 1685
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Eray Polat

Unvan/Görev Bölüm Başkanı
E-Posta eraypolat
Dahili 1790
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Murat Ödemiş

Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta muratodemis
Dahili 1791
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Kaya

Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Kaya
Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta fkaya
Dahili 1794
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Rıfat Pir

Unvan/Görev Öğr. Gör.
E-Posta rifat.pir
Dahili 1795
Kişisel Bilgiler