Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Tarihçe
Gümüşhane Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 2010 yılında Gümüşhane Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak kurulmuş ve 2013 yılında Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri ile Turizm Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültemizde dört öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve altı araştırma görevlisi olmak üzere toplam onbir akademik personel görev yapmaktadır. Turizm Fakültesi akademik personeli ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalarını sürdürmekte olup gezi, tiyatro, söyleşi, konser, panel gibi etkinliklerle kente sosyal ve kültürel alanlarda da katkı sağlamaya çalışmaktadır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Turizm İşletmeciliği Bölümüne öğrenci alınmış ve öğretime başlanılmıştır.
 
Kazanılan Derece
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ alanında Lisans Derecesi

Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 iş gününden oluşan stajı tamamlamış olmak gerekmektedir.
 
İstihdam Olanakları
Bölüm mezunları için, turizmin hızla geliştiği ülkemizde ulaştırma işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek içecek işletmeleri, konaklama işletmeleri, müzeler ve milli parklar gibi işletmelerde çok çeşitli iş olanakları bulunmaktadır. Mezunların Çalışma Alanları: • Konaklama işletmelerinde; Otel Müdürü, Önbüro Müdürü, Yiyecek İçecek Müdürü, Bar Yöneticisi, Restoran Şefi, Servis Elemanı, Resepsiyon Şefi, Resepsiyonist, Kat Hizmetleri Yöneticisi, Kat Şefi gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik mevkilerde çalışma imkânı. • Yeme-içme işletmelerinde, Restoran Müdürü, Restoran Şefi, Şef Garson, Barmen, Barmaid vb. mevkilerde çalışma imkânı. • Seyahat acentelerinde işletme sorumlu müdürlüğü, tur yöneticiliği, enformasyon memurluğu vb. mevkilerde çalışma imkânı. • Hediyelik eşya mağazalarında, mağaza müdürlüğü, satış elemanı vb. iş imkânları. • Turizm Bakanlığı’nda müfettiş ve bakanlığın çeşitli kademelerinde değişik görevler, kamuya ait turistik tesislerde iş imkânları • Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı. • Hizmet sektörüne yönelik bir eğitim verildiği için hizmet sektöründe yöneticilik, banka memurluğu vb. iş imkânları da bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Arş. Gör. Eray Polat Turizm İşletmeciliği Bölümü
Arş. Gör. Songül Seda Kamber Taş Turizm İşletmeciliği Bölümü sedakamber@gumushane.edu.tr 4009
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çalık Turizm İşletmeciliği Bölümü icalik@gumushane.edu.tr 3997
Dr. Öğr. Üyesi Savaş Evren Turizm İşletmeciliği Bölümü savasevren@gumushane.edu.tr 3983
Öğr. Gör. Sedat Taş Turizm İşletmeciliği Bölümü sedattas@gumushane.edu.tr 3981
Öğr. Gör. Murat Ödemiş Turizm İşletmeciliği Bölümü muratodemis@gumushane.edu.tr 4007
Arş. Gör. Fazıl Kaya Turizm İşletmeciliği Bölümü fkaya@gumushane.edu.tr 4012
Dr. Öğr. Üyesi Savaş Evren Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı savasevren@gumushane.edu.tr 3983

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0 2
TİB101 Genel Turizm 3+0 6
TİB103 Genel İşletme 3+0 6
TİB105 Genel Ekonomi 3+0 6
TİB107 Davranış Bilimleri 3+0 5
TTB101 Türk Dili-I 2+0 2
YDB101 İngilizce-I 3+0 3

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0 2
TİB102 Genel Muhasebe 3+0 6
TİB104 Hukukun Temel Kavramları 3+0 6
TİB106 Turizm Politikası ve Planlaması 2+0 5
TİB108 Konaklama İşletmeciliği 3+0 6
TTB102 Türk Dili-II 2+0 2
YDB102 İngilizce-II 3+0 3

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
TİB201 Yönetim ve Organizasyon 3+0 5
TİB203 Pazarlama İlkeleri 3+0 5
TİB205 Önbüro Yönetimi ve Otomasyonu-I 3+0 4
TİB207 Mesleki İngilizce-I 4+0 6
TİB209 Araştırma Yöntemleri 2+0 2
TİBSEC201 Sürdürülebilir Turizm 2+0 4
TİBSEC203 Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi 2+0 4
TİBSEC205 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi 2+0 4
TİBSEC207 Şehir ve Medeniyet 2+0 4

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
TİB202 Turizm Ekonomisi 3+0 4
TİB204 Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü 3+0 3
TİB206 Ön büro Yönetimi ve Otomasyonu-II 3+0 4
TİB208 Mesleki İngilizce-II 8+0 8
TİB210 İstatistik 3+0 3
TİBSEC202 Etkinlik Yönetimi 2+0 4
TİBSEC204 Turizm Coğrafyası 2+0 4
TİBSEC206 Görgü ve Protokol Kuralları 2+0 4
TİBSEC208 Kültürel Çeşitlilik ve Turizm 2+0 4

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
STJ301 Staj-I 0+0 4
TİB301 Turizm Pazarlaması 2+0 2
TİB303 Mesleki İngilizce-III 8+0 7
TİB305 Mesleki Uygulama-I 1+4 3
TİB307 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2+0 2
TİB309 Örgütsel Davranış 2+0 2
TİB311 Özel İlgi Turizmi 2+0 2
TİBSEC301 Konaklama Muhasebesi 2+0 4
TİBSEC303 Arapça-I 2+0 4
TİBSEC305 Rusça-I 2+0 4
TİBSEC307 Almanca-I 2+0 4
TİBSEC309 Turizmde Ulaştırma ve Havayolu İşletmeciliği 2+0 4
TİBSEC311 Seyahat Acenteleri Otomasyon Sistemleri 2+0 4
TİBSEC313 Turizm Rehberliği 2+0 4

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
STJ302 Staj-II 0+0 4
TİB302 Turizm Mevzuatı 2+0 2
TİB304 Mesleki İngilizce-IV 8+0 7
TİB306 Finansal Yönetim 2+0 2
TİB308 İnsan Kaynakları Yönetimi 2+0 2
TİB310 Destinasyon Yönetimi 2+0 2
TİB312 Mesleki Uygulama-II 1+4 3
TİBSEC302 Kat Hizmetleri Yönetimi 2+0 4
TİBSEC304 Arapça-II 2+0 4
TİBSEC306 Rusça-II 2+0 4
TİBSEC308 Almanca-II 2+0 4
TİBSEC310 Dünya Turizm Hareketleri 2+0 4
TİBSEC312 Mitoloji ve İkonografi 2+0 4
TİBSEC314 Yiyecek-İçecek Servis Tekniği 2+0 4

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
STJ401 Staj-III 0+0 4
TİB401 Mesleki İngilizce-V 8+0 5
TİB403 Mesleki Uygulama-III 1+4 3
TİB405 Stratejik Yönetim 2+0 2
TİBSEC401 Girişimcilik ve KOBİ'ler 4+0 4
TİBSEC403 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2+0 4
TİBSEC405 Anadolu Uygarlıkları 2+0 4
TİBSEC407 Turizm Sosyolojisi 2+0 4
TİBSEC409 Arapça-III 2+0 4
TİBSEC411 Rusça-III 2+0 4
TİBSEC413 Almanca-III 2+0 4
TİBSEC415 Sağlık Tedbirleri ve İlk Yardım 2+0 4
TİBSEC417 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0 4
TİBSEC419 Biletleme I 2+0 4

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
STJ402 Staj-IV 0+0 4
TEZ400 Bitirme Çalışması 0+6 2
TİB402 Mesleki İngilizce-VI 8+0 5
TİB404 Mesleki Uygulama-IV 1+4 3
TİBSEC402 Sağlık Turizmi 2+0 4
TİBSEC404 Turizm Yatırımları ve Proje Analizi 2+0 4
TİBSEC406 Sosyal Sorumluluk ve Meslek Etiği 2+0 4
TİBSEC408 Arapça-IV 2+0 4
TİBSEC410 Rusça-IV 2+0 4
TİBSEC412 Almanca-IV 2+0 4
TİBSEC414 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0 4
TİBSEC416 Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme 2+0 4
TİBSEC418 Anadolu Halk Kültürü 2+0 4
TİBSEC420 Biletleme II 2+0 4

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Tıklayınız

BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ

Tıklayınız

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

Tıklayınız

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERK.

Tıklayınız

GŞÜ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ

Tıklayınız

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKN. ARŞ. KUR.

Tıklayınız