Daha önce Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten Fakültemiz, bu binadan taşınarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin 6. katına yerleşmiştir. Mevcut ve yeni kayıt yapacak öğrencilerimizi buraya bekleriz.