Gümüşhane Yaylaları

Yaylalar, doğal güzellikleri, etnolojik ve diğer çekicilik yaratan özellikleri ile eko turizm kapsamında değerlendirilebilir. Yayla sözcüğü, çevreye göre daha yüksekte olan yer anlamına gelmektedir. Fazla engebeli olmayıp düz ve otlaklarla kaplı, suyu bol olan yaylalar, hayvancılıkla geçimlerini sağlayan topluluklarca, yılın belirli aylarında hayvanlara taze ot temini ve aynı zamanda hayvansal üretimlerini (süt, peynir, yağ gibi) yapmak amacıyla kullanılır. Yaylacılık, halk takvimi ve meteorolojisinden halk ekonomisine, halk veterinerliğinden, halk tıbbına, beslenme ve halk mutfağından, halk hukukuna kadar geniş bir geleneksel kültür yapısını bünyesinde barındırır. Ayrıca, yayla ikliminin insan sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin bulunmasıyla, yayla ve yaylacılık faaliyetleri, büyük bir önem kazanmıştır (Subaşı, 2004).

Genellikle, yılın Mayıs-Ekim ayları arasındaki dönemlerde yaylalara çıkılarak, birtakım sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerin gerçekleĢmesi, Doğu Karadeniz bölgesinde uzun zamandan beridir süre gelen geleneksel bir faaliyettir. Bu geleneksel yapı; yaylacılığın, yayla ekonomisinin, yayla kültürünün ve yayla turizminin temelini oluşturmaktadır (Şişman, 2006; 550). Gümüşhane ilinde de, geleneksel olarak kutlanan yayla şenliklerini kapsayan ve yöre insanı tarafından da bilinen önemli yaylalar bulunmaktadır. Bu yaylalar, gerek çevresinde bulunan obaları birleştirme özelliği gerekse de tarihe mal olmuş bir şahsın ya da bir objenin konu olduğu yerlerdir. Aşağıda, Gümüşhane‟de yayla turizmi potansiyeline sahip olabileceği düşünülen yedi yayla ile ilgili bilgilere yer verilecektir.

Kadırga Yaylası

Gümüşhane il merkezinden 50 km uzaklıkta olan Zigana Tüneli’nden geçtikten sonra sağa dönüp kuzeydoğu istikametine devam edilerek ulaşılan Zigana Kayak Tesisleri’nden 17 km sonra Kadırga Yaylası’na ulaşılmaktadır. Her yıl geleneksel olarak Temmuz Ayı’nın 3. Cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Senlikleri ile binlerce insan bir araya gelip eğlenmekte ve hasret gidermektedir.

 

Güvende Yaylası

İsmini Güvenç Abdal’dan alan Güvende Yaylası, Gümüşhane ili şehir merkezine 57 km uzaklıkta olan Kürtün ilçesinden 23 km ileride bulunmaktadır. Güvende Yaylası’nda düzenlenen ve geleneksel hale gelmiş olan, yayla senlikleri, her sene ayni tarihte gerçekleşmektedir.

 

Kazıkbeli Yaylası

Yaklaşık 2500 metre rakımı; Giresun, Gümüşhane ve Trabzon illerinden gelen yaylacılarla, Gümüşhane ilinin en çok talep gören, turizm potansiyeli açısından elverişli olduğu gözlemlenen Kazıkbeli Yaylası, Gümüşhane İl merkezine 100 km uzaklıktadır. Her sene Temmuz Ayı’nın 3. haftası Cumartesi ve Pazar günleri organize edilmektedir. Kazıkbeli Yayla Şenlikleri, Gümüşhane ilinde düzenlenen yayla şenlikleri arasında yerel objelerin daha fazla kullanıldığı şenlik olarak ön plana çıkmaktadır.

Erikbeli Yaylası 

Kürtün Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Erikbeli Yaylası’nın 1500’lu yıllardan beri, konaklama yeri olarak kullanıldığı bilinir. Erikbeli Yaylası, Kadırga, Sazalanı, Çatma, Oğuz ve Ören gibi yaylalara gidişte bir mola yeri özelliğine sahip olup,  tabiatla iç içe bir yayladır.Doğal cim sahalarıyla yazın cim kayağı, kisin uzun sürmesi ve kayak turizme elverişliliğiyle kar kayağı sporlarına elverişlidir. Bunun yanında dağcılık, doğa yürüyüşleri, atlı spor gibi aktivitelerin yapılmasına çok uygun olduğu için 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca Turizm Merkezi ilan edilmiştir.

Taşköprü Yaylası

Taşköprü Yaylası ismini, yayladan geçmekte olan, doğu tarafında Erzurum Deresi, Karadeniz’e doğru Yanbolu Deresi üzerindeki kesme taşlardan yapılmış, Taşköprü’den almaktadır. Yöre halkından edinilen bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet, Trabzon seferine bu yolu kullanarak gittiği belirtilmektedir. Karaca mağarası, krom antik kenti güzargahı kullanılarak Taşköprü yaylasına ulaşılabilir.

 

 

Camiboğazı Yaylası

Cami Boğazı Yaylası’na Gümüşhane il merkezinden Torul - Karaca mağarası yol istikameti takip edilerek Krom Vadisi’ne ulaşılır. Krom Vadisi’nden stabilize yol takip edilerek Gümüşhane merkezden 40 dakika sonra, yaylaya ulaşmak mümkündür.